אבחון

סוגי אבחונים, הנערכים בקליניקה שלנו. 

תהליך האבחון מוביל להעמקת ההתבוננות בילד תוך התייחסות למגוון תחומים :
התפתחות, קוגניציה, שפה, תקשורת, קשב וריכוז והתחום רגשי.
האבחון מאפשר זיהוי של מוקדי קושי ולא פחות חשוב מכך זיהוי של תחומי חוזק.
בדיאלוג עם ההורים נפתח מרחב חשיבה לגבי תפקוד הילד במערכת החינוכית ובבית והוא מוביל להמלצות על דרכי התמודדות ביחס לקשיים העולים מהאבחון. במידת הצורך, ניתן לתווך את הקשיים של הילד לגורמים במערכת החינוכית (גננת, מחנכת, יועצת) על מנת שיוכל לקבל את העזרה המתאימה.

מומלץ לערוך אבחון לילדי גן כאשר עולות שאלות של בשלות לקראת כיתה א', הדלגה, מעבר למסגרת חינוכית אחרת וכד' או כאשר מתעוררים קשיים בבית או במסגרת החינוכית.

לילדי בית ספר מומלץ לערוך אבחון כאשר מתעוררים קשיים לימודיים, חברתיים או רגשיים בבית ו/או במסגרת הלימודית.
את האבחון הפסיכולוגי ניתן לערוך לילדים החל מגיל 3.

אבחון זה נערך לצורך בדיקת יכולתו של ילד בגן חובה לעלות לכיתה א'. באבחון נבדקים מרכיבים קוגניטיביים ורגשיים ומטרת האבחון היא להבחין בין קשיים של הילד הקשורים לבשלות לבין קשיים שבהם נדרשת התערבות טיפולית שונה ולאו דווקא הישארות שנה נוספת בגן.

האבחון נערך בד"כ לילדים הצעירים בשנתון, ילידי חודשים ספטמבר-דצמבר.

אבחון זה נערך לצורך בדיקת יכולתו של הילד, אשר אינו שייך לשנתון, לעבור מגן חובה לכיתה א'. האבחון כולל מבחנים המעריכים יכולות קוגניטיביות וכן את מצבו הרגשי של הילד ואת מידת הבשלות לכיתה א'.

אבחון פסיכו-דידקטי נועד לבחון את מקורם של קשיים בתחום הלמידה ואת הקשר שלהם למצבו הרגשי של הילד. כמו כן, הוא נועד גם לאתר תחומי חוזק אשר יכולים להיות לתלמיד לעזר בהתמודדות עם מוקדי הקושי שלו. אבחון פסיכו-דידקטי משלב שני סוגי אבחונים: אבחון דידקטי שתפקידו לאתר ולסווג לקויות למידה אצל הנבדק ואבחון פסיכולוגי, שתפקידו להעריך את היכולות הקוגניטיביות לצד הקשיים הרגשיים והנפשיים.

באבחון זה ניתנות המלצות להתמודדות עם הקשיים בביה"ס ובבית כמו גם המלצות להתאמות בדרכי היבחנות . במידת הצורך, ניתן לתווך את הקשיים של הילד לגורמים במערכת החינוכית (מחנכת, יועצת, פסיכולוגית) על מנת שיוכל לקבל את העזרה המתאימה.

ניתן לבצע את האבחון הפסיכו-דידקטי מסוף כיתה ב'.

כיצד נערך האבחון?

כל אבחון כולל שיחה מקדימה עם ההורים אשר בה נעמיק את ההיכרות עם הילד. בשלב זה חשוב להביא מסמכים רפואיים, סיכומי אבחון קודמים (אם היו) וסיכומי טיפול. לאחר מכן יוקדשו בין 2-3 מפגשים עם הילד שבהם יועברו המבדקים השונים. לעיתים, מומלץ לשלב בתהליך האבחון תצפית בגן או בביה"ס. התצפית מאפשרת להתרשם מתפקוד הילד בסביבה הטבעית שלו. כמו כן מומלץ לשלב סרטונים ביתיים במידת הצורך. לבסוף, תתקיים שיחת משוב עם ההורים (לעיתים בשיתוף הילד) על מנת להסביר את ממצאי האבחון ולתת המלצות להמשך הטיפול בו. כמו כן, תימסר חוות דעת כתובה שאותה ניתן להעביר לגורמי הטיפול השונים, לגננת, לביה"ס, לוועדות הסטטוטוריות השונות ועוד.

בחלק מהמקרים מומלץ לערוך פגישת מעקב אחת לכמה זמן עם ההורים ו/או עם המסגרת החינוכית על מנת לעקוב אחר ההתפתחות וההתקדמות של הילד ולערוך חשיבה נוספת על הקשיים שעדיין זקוקים לטיפול ולהתייחסות.